contacto@arkadion.es Tel. 931277037 / 637259297. C/ Camí de can Quintana, 2-3r-1a. 08350 Arenys de Mar (Barcelona)
ARKADION Serveis educatius i culturals

 

 

SISTEMA GRADUAT DE L'Associated Board of Royal Schools of Music (ABRSM)

 

 


Què és l’Associated Board of the Royal School of Music (ABRSM)?

 L’ ABRSM  és una prestigiosa associació, amb seu principal al Regne Unit. És la proveïdora mundial més important d’exàmens i avaluacions de música per nivells. Amb més de 100 anys d’experiència i especialització en el camp de la música, compta amb el suport de quatre dels més importants conservatoris del Regne Unit:

·  Royal Academy of Music

·  Royal College of Music

·  Royal Northern College of Music

·  Royal Conservatoire of Scotland

 

L’objectiu de la ABRSM és motivar i animar als estudiants de tots els nivells, fomentant el gaudi i el progrés musical a través de l’èxit , millorant la qualitat i l’aprenentatge de la música. La ABRSM està compromesa amb l’excel·lència, la innovació en l’àmbit de l’educació musical, amb les necessitats dels professors de música d’arreu del món i amb les dels seus alumnes.

 

Una de les seves activitats més importants és la realització d’exàmens de música a nivell internacional. El sistema és similar al dels coneguts exàmens d’anglès (First Certificate, Advance, Proficiency,Toefl). El seu sistema graduat està implantat en més de 80 països (en tota Europa, USA, Àsia, Nova Zelanda…). Més de 680.000 persones en tot el món es presenten als exàmens de l’ABRSM i els seus examinadors es desplacen per a avaluar els coneixements i les destreses musicals dels alumnes matriculats.

 

Podeu accedir directament al website de la institució al següent enllaç:

http://www.abrsm.org/es/regions/central-europe/spain/

 

 

Quins avantatges ofereix l’itinerari i el sistema  d’exàmens de l’ ABRSM?

 

 

♦ Els exàmens del sistema graduat de l’ABRSM serveixen de referència en tot el món a l’hora de valorar els resultats obtinguts en materia musical.


♦ L’experiència de presentar-se als exàmens de l’ABRSM pot resultar molt valuosa i profitosa, sobre tot pel que fa a la preparació a una de les proves d’accés de qualsevol Conservatori o centre superior d’estudis.


♦ Els materials didàctics editats per la institució i el plantejament dels programes són d’una alta qualitat pedagògica, recollint en la selecció de repertori per a cada instrument una mostra d’obres de diferents èpoques i estils, aportant a l’alumne/a una perspectiva musical oberta, completa i amb visió contemporània.


♦ El currículum del grau elemental de música tal com ve establert en el marc legal actual, no constitueix un ensenyament reglat. Això implica que cap escola ni centre d’estudis musical pot expedir-ne cap títol, diploma o certificat amb validesa acadèmica. Paral·lelament, el sistema d’exàmens graduats de l’ABRSM proporciona a l’alumne/a una perspectiva de progrés, objectius clars i degudament estructurats, a més d’un diploma i un reconeixement professional als assoliments.

 

♦ Per això, el sistema d’exàmens de la ABRSM pot servir com a complement als estudis en qualsevol centre d’ensenyament de grau elemental i/o profesional. No n’és de cap manera incompatible, sino complementari i, en determinats itineraris, pot ser més adequat per a un determinat perfil d’estudiants.

 

       

 

 

 

 

Descripción

 

♦ De fet, molts estudiants de música no pretenen continuar fins els nivells superiors d’estudi reglat, enfocats a una professionalització de la música.

 

Per a la majoria d’aquests, la música és una activitat altament formativa i enriquidora; volen gaudir-la i assolir un bon nivel interpretatiu sense comprometre’s amb el sistema reglat del grau superior.

 

El sistema d’exàmens graduats de l’ABRSM ofereixen aquesta opció, al temps que permeten assolir la satisfacció d’un diploma de gran prestigi internacional amb cada grau aprovat.

♦ Per a aquells alumnes que no poden o no volen accedir al Conservatori, el sistema de l’ABRSM aporta l’anterior itinerari estructurat i progressiu i el reconeixement d’una institució de prestigi internacional.

 

 

 Com s'estructuren els estudis graduats de l'ABRSM?

ESTUDIS

Els estudis que es poden fer a l’estat espanyol estan organitzats en 8 graus i 3 diplomes.

 

·         Graus: - 8 graus d’instrument / cant

                        - 8 graus de teoria (Llenguatge musical)

* La inscripció a aquest itinerari està condicionada als resultats i nivell obtingut per l'alumne/a durant l'etapa d'iniciació a l'Estudi de Música ARKADION o bé superar una prova de nivell del nostre centre.