contacto@arkadion.es Tel. 931277037 / 637259297. C/ Camí de can Quintana, 2-3r-1a. 08350 Arenys de Mar (Barcelona)
ARKADION Serveis educatius i culturals

Podeu descarregar informació detallada (dossier en format pdf) de la organització curricular del Grau Elemental d'Ensenyaments musicals, tal com està estructurada a Catalunya i a la resta de l'Estat, fent clic a l'enllaç següent:

ORGANITZACIÓ DELS ENSENYAMENTS MUSICALS.pdf
Download

 

 

    La Música és un dels ensenyaments artístics, juntament amb els ensenyaments de dansa, d'art dramàtic, d'arts plàstiques i disseny i de conservació i restauració de béns culturals. Com a tals, estan regulats pel marc legal vigent.
   Els ensenyaments de música es fonamenten en dos tipus d'oferta formativa diferent: una reglada, que comprèn diversos graus i té un nivell d'exigència elevat en funció de la finalitat de facultar per a la pràctica professional, i una altra de no reglada, per a aquelles persones que volen assolir un nivell de coneixements adequats, des de la iniciació fins a l'aprofundiment de l'aprenentatge musical. El grau elemental pertany a aquesta darrera categoria.

 

 ♦ Ensenyament no reglat

  ♦ Sense titulació amb validesa acadèmica o professional en cap dels centres d'ensenyament públics o privats d'arreu de l'estat.

 ♦ No obstant això, els centres que imparteixen ensenyament musical en aquesta etapa poden preparar els alumnes per a l’accés als graus professionalitzadors (proves d'accés al grau professional).

 ♦ Els ensenyaments elementals fomenten en els vostres fills l'interès cap a la música. Aquests estudis s'organitzen en quatre programes: sensibilització, bàsic, aprofundiment i avançat.

 ♦ Normativa de referència:  (Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es   regulen les escoles de música i de dansa)   

 

 

 

 

HORES LECTIVES que estableix el Decret 322/1993, de 24 de noviembre, pel qual s’estableix l’ordenació curricular del grau elemental d’ensenyaments musicals:

Tal com s’indica a la graella, durant els dos primers cursos s’imparteixen 4 hores de clases setmanals distribuides en 3 assignatures:

a) Instrument: clase individual a escollir entre els que l’EM Citaròdia ofereix: (guitarra, violí, viola, violoncel, piano, flauta travessera, flauta de bec i clarinet)

b) Llenguatge musical: Classe grupal que integra continguts de teoría i d’entonació.

c) Classe col·lectiva: Classe instrumental en grup i amb els alumnes de nivel similar.

A partir del 3r curs, s’afegeix l’assignatura de cant coral.

matèria

1r curs

2n curs

 

Total

1r-2n curs*

3r curs

4t curs

Total

1r-2n curs

Llenguatge musical

2h 30’

2h 30’

180 h

3 h

3 h

210

Instrument (individual)

1h

1h

60h

1h

1h

30

Conjunt instrumental (col·lectiva)

30’

30’

-

1h

1h

45h

Cant coral

-

1h

1h

 

TOTAL h/setmana

4

4

 

6

6