contacto@arkadion.es Tel. 931277037 / 637259297. C/ Camí de can Quintana, 2-3r-1a. 08350 Arenys de Mar (Barcelona)
ARKADION Serveis educatius i culturals

 

INICIACIÓ A LA MÚSICA AMB EL MÈTODE WILLEMS-ORFF . De 3 a 6 anys.

 Estructurat en 3 nivells: I, II i III

 

Un aprenentatge musical sòlid des de la vivència i la sensibilitat.
Preparant l'oïda, el cor i la ment per a entrar en l'art dels sons.

Aquest curs integra les principals aportacions dels reconeguts mètodes de pedagogia musical d’ E. Willems i C. Orff, en la iniciació musical dels nens de 3 a 6 anys. A través d’un ampli ventall d’experiències musicals, i en el context del joc, el gaudi i la vivència, els infants aprenen els aspectes més bàsics del llenguatge musical, l’afinació i el cultiu de la veu cantada, un repertori de cançons, la iniciació en els instruments Orff i la introducció en diversos instruments de vent, corda, teclat i percussió (roda), les audicions d’obres musicals i el treball rítmic-motriu.

 

 

 

 

La principal aportació del mètode Willems és el supòsit que la Música afavoreix totes les facultats internes de l’ésser humà: sensibilitat, intel·ligència, voluntat i creativitat. D’aquí que els elements constitutius d’aquest art (melodia, harmonia i ritme) han de ser integrats en la pedagogia musical des de les etapes més primerenques a través de l’educació vocal i l’educació de l’oïda.

 

 

 

Quant a l’aportació de l’eminent compositor, pedagog i musicòleg Carl Orff, val a dir que integra absolutament l’aprenentatge del ritme vinculat al llenguatge i la cançó. N’és un recurs fonamental l’anomenat “instrumentari Orff”, integrat per múltiples instruments de percussió de fàcil execució tècnica i amb grans possibilitats melòdiques i rítmiques.  Així, integrant les millors aportacions d’aquests dos grans pedagogs de la Música el curs prepara sòlida i afectivament l’oïda i la sensibilitat de l’infant el seu futur aprenentatge.

 

METODOLOGIA

 

 Sensibilització musical a partir de jocs experimentals  amb objectes sonors, sons de la natura i instruments.

 

 Ús habitual i sistemàtic de la cançó tradicional i de melodies escollides didàcticament, amb acompanyament de piano i una selecció variada.

 

♦ Treball de l’afinació i d’educació de l’oïda a través de jocs i d’instruments diversos.

 

♦ Estimulació amb  fragments de Mozart, Bach, Beethoven i altres compositors en acompanyament amb jocs de creativitat Contes musicals.

 

 Execució musical amb instrumentari Orff (xilòfons, metal·lòfons, percussions diverses…) i, molt principalment, amb la veu cantada.

 

 Contes sonors, danses, audicions musicals amb joc i moviment.

 

 Aprenentatge basat en l’experiència, eminentment pràctic i aplicat a l’experiència musical.

 

 Roda d’instruments, per tal d’exposar els infants a una primera impressió dels diferents instruments actuals, i facilitar així una millor elecció, més personal, del propi instrument.

 

  Un enfocament sistèmic, pel qual la vivència musical i sonora és integrada en una vivència més àmplia que li dóna el seu context de sentit i la connexió amb altres àrees: cançons en anglès i altres llengües (per afavorir l’educació de l’oïda aplicada també a les llengües estrangeres), geografia (en la ubicació de la procedència de les cançons d’arreu del món), narració (en els contes musicals), etc.

 

 Informes complets, periòdics i acurats al pares, sobre els aspectes treballats i el procés d’aprenentatge del nen. Implicació de les famílies en aquest procés, en la mesura del possible.

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALS EIXOS DE CONTINGUT

 

 Iniciació al llenguatge musical: Iniciació al grafisme i a la lectoescriptura musical

 

 Educació de l’oïda en les qualitats del so.

 

 Melodia, pulsació i ritme.

 

 Preparació practico-auditiva als aspectes harmònics fonamental (modes major i menor) des de l’aprenentatge pràctic, auditiu i interpretatiu.

 

 Audició / Improvisació

 

 Repertori variat de cançons d’arreu del món, amb i sense acompanyament instrumental.

 

 Roda d’instruments: presentació i experimentació amb alguns instruments de corda, vent, percussió i tecla.

 

 Actituds i hàbits necessaris per a l’aprenentatge de la musica.

 FEU CLIC AQUÍ per a veure, com a mostra del curs d'Iniciació a la Música 3-6 anys (2016-2017)aquest vídeo enregistrat el Nadal 2016, a l'Estudi de Música ARKADION, d'Arenys de Mar.

 

OBJECTIUS

 

♦ Fomentar la comunicació i la intel·ligència emocional a través de la música i dels contes musicals.

 

♦ Vincular neurològicament la Música i l’afectivitat

 

♦ Fonamentar sòlidament l’educació de l’oïda en els elements bàsics de la música.

 

♦ Establir les bases per a l'educació de la veu i per a crear l'hàbit del cant.

 

♦ Gaudir de la pràctica activa de la música en un entorn comunicatiu

 

♦ Estimular el llenguatge verbal i les capacitats musicals.

 

♦ Estimular l'infant auditiva, afectiva  i intel·lectualment

 

♦ Fomentar  l’audició musical. Estimular la creativitat  i les capacitats motrius i rítmiques.

 

♦ Afavorir la integració social i la comunicació, així com les actituds i hàbits necessaris per a l’aprenentatge musical.

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

El taller té una durada d'un curs escolar (1h/setmana). Si desitgeu més informació sobre aquest taller (preus, horaris, o d'altres aspectes, no dubteu en consultar-nos prement el botó següent i contactant amb nosaltres a través del formulari, telèfon o e-mail.