contacto@arkadion.es Tel. 931277037 / 637259297. C/ Camí de can Quintana, 2-3r-1a. 08350 Arenys de Mar (Barcelona)
ARKADION Serveis educatius i culturals

 

Per què l'Estudi de Música ARKADION?

 

 

      

 

 

Associated Board of Royal Schools of Music

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Ens distingeixen i ens identifiquen els trets següents:

 

Alta capacitació pedagògica, acadèmica i artística dels nostres professors i col·laboradors. Professors de Música amb Títol oficial Professional i Superior, especialistes, amb àmplia experiència musical i docent així com vocació pedagògica i constant renovació.

 

♦ Atenció propera i individualitzada a l’alumne, atenent i canalitzant les diferents disposicions i motivacions amb una formació de qualitat i altament personalitzada. Vocació de recolzament i suport a totes les iniciatives per a promoure l’excel·lència entre tots els seus alumes, i molt especialment amb aquells que mostrin una especial aptituds, talent i capacitat de treball.

 

  Vinculació amb l’Associated Board of de Royal Schools of Music i preparació per als exàmens que capaciten per a l’obtenció dels diplomes d’aquesta prestigiosa institució anglesa.

 

 

♦  Preparació per a proves d’accés a Conservatoris Professionals i Superiors (Conservatori Superior de Música del Liceu /Escola Superior de Música de Catalunya-ESMUC)

      

 

 

 

 

 

 

  Oferta alternativa variada i suggeridora, amb opció de continguts interdisciplinars i enfocada al en connexió amb altres àmbits de la cultura. Projecte educatiu enfocat a una visió àmplia de la Música, integrada en la cultura Humanística.

 

 


 

 Vocació plurilingüe i internacional. Tallers de música en anglès i/ofrancès per a nens (Enjoy the Music, Let's play, Vive la musique!), que compten amb el suport de professors nadius, a més d’especialistes en música.

 

 Pedagogia orientada al desenvolupament de la sensibilitat, la creativitat i a la vivència de la música, raó per la qual també afavoreix i promou la pràctica musical externa dels alumnes a través d’audicions i concerts. La pràctica de la composició s'i

 

   Pedagogia actualitzada a les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), que promou en els alumnes el seu ús creatiu i funcional.

 

  Iniciació musical per a nens amb els mètodes Willems i Orff, àmpliament avalats a nivell mundial.

 

♦ Producció cultural pròpia (concerts i conferències) amb col·laboradors i/o alumnes.

 

 Per últim, entenem la Música com una via d’expressió i d’autoconeixement pròpia i col·lectiva, raó per la qual no ens limitem a donar una mera formació instrumental o teòrica, sino que, anant més enllà, dotem els alumnes de recursos per a participar d’aquest Art de forma viva i creativa: interpretant, tocant en conjunt i component ja des de les primeres nocions apreses.