contacto@arkadion.es Tel. 931277037 / 637259297. C/ Camí de can Quintana, 2-3r-1a. 08350 Arenys de Mar (Barcelona)
ARKADION Serveis educatius i culturals

 

Projecte educatiu ESTUDI DE MÚSICA ARKADION (Arenys de Mar)/ Centre d'estudis musicals MUSICAMO (El Masnou)

 

El projecte educatiu de l'Estudi de Música ARKADION està enfocat a garantir a cada alumne/a un progrés en l'aprenentatge, coherent amb les seves aptituds i treball, i afavorint que, en el cas que siguin òptims, pugui assolir l'excel·lència.

 

Per aquesta raó, remarquem que el progrés en l’aprenentatge musical s’apuntala en quatre factors fonamentals que hi convergeixen i que determinen el nivell que l’alumne pot assolir:

 

 

1. El nostre professorat és titulat  i especialitzat, seleccionat per la seva excel·lent preparació i alta qualificació pedagògica i professional. A més, està en contínua formació permanent i destaca per la seva formació també humanística.

 

2. Apostem per una metodologia eficaç i progressiva, que valora l'esforç i la feina ben feta. Afavorim ocasions de participació en esdeveniments musicals públics i/o col·lectius. Per a tal fi, premiem el treball d'aquells alumnes que, amb dedicació, han preparat un repertori a un nivell digne d'un recital, oferint-los la possibilitat de formar part activa de produccions artístiques en tots els nivells de la seva formació musical, per tal d'expressar la seva musicalitat i oferir al públic ocasió de gaudi estètic.

 

3. El talent, les capacitats intel·lectuals i artístiques amb què compti l'alumne són determinants. Nombrosos estudis, però, han mostrat com una bona pràctica musical afavoreix i potencia totes les àrees de la intel·ligència.

 

4. L'estudi i la pràctica constant són així mateix determinants i condicions indispensables per al progrés musical de l'alumne/a.

    

Els dos primers factors els proporcionem nosaltres. El tercer i el quart els aporta l'alumne, amb la necessària preparació d'hàbits que oferim. L'alumne és, per tant, corresponsable del seu progrés i, en funció, del que aporti, podrà assolir proporcionals nivells de competència musical.

 

Per tal d'emmarcar l'aprenentatge en el perfil de cada alumne i mantenir el respecte per les seves disposicions, l'Estudi de Música ARKADION ofereix tres itineraris possibles per tal d'assolir al màxim una atenció personalitzada.

 

 

1. L'Itinerari Amateur està dirigit a nens, joves i adults que vulguin gaudir de la pràctica musical sense expectatives acadèmiques ni professionals; ja sigui com a iniciació o com a cultiu d'una pràctica sana i constructiva. Inclou activitats que van des de tallers de sensibilització per a nens, fins a d'altres tallers i cursos per a totes les edats, fins a l'edat adulta.

 

2.abrsm-royal-school.html SISTEMA DE GRAUS DE LA ABRSM (Associated Board of Royal Schools of Music): Sistema de la reconeguda institució anglesa implantada a 88 països. S' estructura en 8 graus, al final de cadascun dels quals hi ha una prova que, en cas de ser superada, implica l'obtenció del diploma acreditatiu del grau. Sistema molt recomanable per als alumnes que han obtingut un nivell mitjà-alt o alt al període d'iniciació. És, a més, compatible amb els ensenyaments de Grau Elemental que, en el currículum estatal vigent, no són reglats.

 

3. ENSENYAMENTS MUSICALS GRAU ELEMENTAL. Consta de 4 anys durant els quals  s’aprèn  Instrument, Llenguage musical i Conjunt instrumental. A partir de 2n curs es fa també cant coral.

 

L’alumne/a que esculli aquest itinerari pot optar per seguir paral·lelament el programa de la Associated Board of Royal Schools of Music (ABRSM) i obtenir així el reconeixement (diploma del grau) d'aquesta institució, o bé cursar els programes del Conservatori del Liceu o de l’ESMUC per tal de preparar les proves d’accés al grau professional, en cas que vulgui prosseguir els seus estudis.

 

Superat l'itinerari de Grau Elemental, l'alumne pot optar per prossegui els seus estudis de manera Amateur o accedint al Grau Professional.

 

ENSENYAMENTS MUSICALS PROFESSIONALS

 

Aquesta modalitat es compon de 6 cursos lectius i quatre seccions instrumentals: a) arpa;  b) corda i vent; c) guitarra; d) piano. Igual que en l'etapa de l'ensenyament elemental, l’alumne/a pot optar per seguir el programa de la Associated Board of Royal Schools of Music (ABRSM) i accedir als diplomes de cadascun dels graus professionals d’aquesta institució , o bé cursar els programes del Conservatori del Liceu  o de l’ESMUC per tal d’obtenir el Títol Professional de la seva especialitat.

 

 

Creiem en la motivació ben entesa, és a dir, com a capacitat que cada alumne assoleix en relació directa amb l’adquisició progressiva de competències, de la satisfacció de la feina ben feta i l’assoliment d’objectius, de la creixent autonomia i la iniciativa personal, del plaer i la confiança en l’aprenentatge compartit i la mútua col·laboració, de l’impuls de projecció estimulat pel propi progrés en la pràctica i en el gaudi artístic.

 No creiem ni afavorim, però, algunes fal·laces interpretacions malauradament esteses sobre la motivació, falsament atribuïda a elements extramusicals i que no desenvolupen les característiques anteriorment descrites. Afirmem, per contra, que, tant si l’alumne té una vocació professional com si únicament vol desenvolupar les seves capacitats i gaudir de la música en una modalitat amateur, la pràctica i l’estudi estan en relació proporcional al seu veritable progrés.

 

El nostre projecte educatiu està vertebrat per un pla d'estudis dissenyat per a que, en tots els itineraris i instruments, els alumnes adquireixin les competències necessàries per a la pràctica de la música clàssica i moderna, amb itineraris que els permeten avançar a velocitats diferents, segons la motivació, la dedicació i el talent de cada alumne/a, i amb un repertori complet d’estils diversos.

 

Hem assumit el compromís d'estendre la música a un màxim de població, per això hem inclòs la pràctica amateur com un dels nostres itineraris. Així mateix, en la mesura de les possibilitats del centre, destinem una part dels nostres recursos a beques que permetin que alumnes amb talent i capacitat de treball puguin estudiar música, malgrat passar per situacions de dificutat econòmica. Durant el curs 2014-15 i 2015-16 hem  concedit una beca a un alumne de Grau Elemental. En aquest sentit, considerem important detectar i potenciar el talent tant d'aquells que vulguin fer de la música la seva futura professió, com d'aquells que volen viure-la al seu ritme, sense itineraris acadèmics. I, en ambdós casos, gaudir-la intensament.


Prioritzem l'educació en valors, a través de la participació i la mútua col·laboració en l’aprenentatge, la confiança en un mateix, la voluntat de superació, la cultura de l'esforç i la constància en l'estudi.

 

El nostre pla d'estudis incorpora materials didàctics, formació permanent per als professors, avaluació continuada de l'alumne/a amb informes complets i detallats al final de cada trimestre, processos de selecció optatius per a poder integrar-se en els itineraris del Grau Elemental dels Ensenyaments Musicals i/o del sistema de graus de la Associated Board of Royal Schools of Music (ABRSM). En els dos últims casos, s'inclou la preparació per a l'obtenció de diplomes a la fi dels diferents graus o etapes.