contacto@arkadion.es Tel. 931277037 / 637259297. C/ Camí de can Quintana, 2-3r-1a. 08350 Arenys de Mar (Barcelona)
ARKADION Serveis educatius i culturals

 

 

 

TALLER "EL ROSSINYOL BLAU" D'ESTIMULACIÓ MUSICAL PER A NADONS (2-24 mesos)

Vine a crear un espai de joc i música compartida! 

 

 Un taller per a estimular la intel·ligència del nadó a través de la música 

 

"Rossinyol blau I":

2-12 mesos

"Rossinyol blau II":

12-24 mesos

 

Sabies que, en un experiment realitzat amb nens prematurs que estaven en incubadores, aquells que eren estimulats amb música de Mozart guanyaven pes més ràpidament, reduïen els nivells d’estrès i sortien de l’hospital de mitjana cinc dies abans que aquells  que no havien estat exposats a la música?

 

A través de jocs, moixaines, experiències sonores amb instruments i objectes sonors, cançons de bressol, cançons de falda... amb la presència i acolliment de la mare o d’ambdós pares, el nen gaudirà de totes i cadascuna de les experiències en una estimulació intel·lectual molt completa (lingüística, motriu, espai-temporal...). Però, al mateix temps estarà creant un vincle afectiu profund amb la Música que fonamentarà sana i vitalment les experiències futures amb l’art del sons.

 

 

 

OBJECTIUS

♦ Exposar el nadó a l’experiència del so i de la música.

 Vincular neurològicament la música i l’afectivitat

♦ Intensificar els lligams afectius del nadó amb la mare i pare a través de la música i el cant.

♦ Crear espais per a experiències sonores que estableixin una sensibilització auditiva de base.

♦ Assolir el gaudi, la relaxació i el benestar.

♦ Crear una melodia personal per al nadó.

♦ Estimular auditiva, afectiva  i intel·lectualment el nadó

 

♦ Establir vincles comunicatius i afectius entre el nen i els pares a partir de les experiències musicals.

 

METODOLOGIA

♦ Sensibilització musical a partir de jocs experimentals  amb objectes sonors, sons de la natura i instruments

♦ Escolta  d’una selección de fragments de Mozart, Bach i Beethoven en acompanyament amb altres experiències visuals i motrius

♦ Cançons de falda, moixaines, jocs sonors, cançons infantils, cançons de bressol...

♦ Experiències tímbriques, contes sonors, danses, audicions musicals amb joc i moviment.