contacto@arkadion.es Tel. 931277037 / 637259297. C/ Camí de can Quintana, 2-3r-1a. 08350 Arenys de Mar (Barcelona)
ARKADION Serveis educatius i culturals

TALLERS MUSICALS PER A NENS I NENES  (2-6 anys)

 

   

 

 

Descripción

 Per a despertar la capacitat auditiva i intel·lectual a través de la pràctica musical.

Sensibilització, joc, creativitat: un espai on el nen entra en contacte amb la música a través del cant, el joc, la interacció amb diferents instruments... i molt més!

 __________________________________________________________________________________________________

DESPERTAR MUSICAL

 

"Les campanes de Salom"

Taller musical per a nens i nenes (2-3 anys)


 

 

Mostra al teu infant la porta del despertar creatiu i de l'univers sonor...

 

El so en el cor...

 

 

 


Diversos estudis avalen el contacte amb la Música abans dels 7 anys com una sana i alegre forma de fer créixer les connexions neuronals. Amb aquest taller els nens despertaran de manera lúdica, activa i fresca a l’univers musical i a la comprensió del món que els envolta a través d’estímuls variats.

 

 

Així, amb cançons de falda, jocs musical, moixaines, contes musicals per als més petits, instruments i jocs de moviment cantat, cançons diverses que el connecten de manera poètica amb la natura i l’entorn social… incorporarà de manera vivencial i natural  la Música com a mitjà d’expressió, de la mateixa manera espontània en què adquireix el llenguatge parlat.


A més, la relació de la Música amb la poesia de les edats primerenques i la narració dels contes musicals i de les pròpies cançons, ajuden a refermar sòlidament i a desenvolupar el llenguatge verbal, així com totes les capacitats cognitives i motrius.

 

MMETODOLOGIA

 

Sensibilització musical a partir de jocs experimentals  amb objectes sonors, sons de la natura i instruments

Estimulació amb fragments de Mozart, Bach i Beethoven en acompanyament amb jocs motrius i de creativitat.

♦ Cançons de falda, moixaines, jocs sonors, cançons infantils de coneixement del cos i de la natura…

 Experimentació amb el so, el color iel joc.

 contes sonors, danses, audicions musicals amb joc i moviment.

 Narració i composició de contes musicals.

♦ Ús de materials poetico-musicals per a l’ estimulació del llenguatge verbal i artístic.

 

 


 

 

INICICIACIÓ A LA MÚSICA AMB EL MÈTODE WILLEMS-ORFF

(A partir de 3 anys)

Un aprenentatge musical sòlid des de la vivència i la sensibilitat.
Preparant l'oïda, el cor i la ment per a entrar en l'art dels sons.

 

 

 

La principal aportació del mètode Willems és el supòsit que la Música afavoreix totes les facultats internes de l’ésser humà: sensibilitat, intel·ligència, voluntat i creativitat. D’aquí que els elements constitutius d’aquest art (melodia, harmonia i ritme) han de ser integrats en la pedagogia musical des de les etapes més primerenques a través de l’educació vocal i l’educació de l’oïda.

 Quant a l’aportació de l’eminent compositor, pedagog i musicòleg Carl Orff, val a dir que integra absolutament l’aprenentatge del ritme vinculat al llenguatge i la cançó. N’és un recurs fonamental l’anomenat “instrumentari Orff”, integrat per múltiples instruments de percussió de fàcil execució tècnica i amb grans possibilitats melòdiques i rítmiques.  Així, integrant les millors aportacions d’aquests dos grans pedagogs de la Música el curs prepara sòlida i afectivament l’oïda i la sensibilitat de l’infant el seu futur aprenentatge.

 

METODOLOGIA

 

 Sensibilització musical a partir de jocs experimentals  amb objectes sonors, sons de la natura i instruments.

 Ús habitual i sistemàtic de la cançó tradicional i de melodies escollides didàcticament, amb acompanyament de piano.

♦ Treball de l’afinació i d’educació de l’oïda a través de jocs i d’instruments diversos.

♦ Estimulació amb  fragments de Mozart, Bach i Beethoven en acompanyament amb jocs de creativitat Contes musicals.

 Execució musical amb instrumentari Orff (xilòfons, metal·lòfons, percussions diverses…)

 

 Contes sonors, danses, audicions musicals amb joc i moviment.

 

OBJECTIUS

♦ Fomentar la comunicació i la intel·ligència emocional a través de la música i dels contes musicals.

♦ Vincular neurològicament la Música i l’afectivitat

♦ Fonamentar sòlidament l’educació de l’oïda en els elements bàsics de la música.

♦ Establir les bases per a l'educació de la veu i per a crear l'hàbit del cant.

♦ Gaudir de la pràctica activa de la música en un entorn comunicatiu

♦ Estimular el llenguatge verbal i les capacitats musicals.

♦ Estimular l'infant auditiva, afectiva  i intel·lectualment

♦ Fomentar  l’audició musical. Estimular la creativitat  i les capacitats motrius i rítmiques.

 

♦ Afavorir la integració social i la comunicació.

 


 

INICIACIÓ AL VIOLÍ

Mètode Suzuki 

(A partir de 3 anys)

El violí: company de creixement i de gaudi musical.


*Inicialment es fan les classes individuals. Posteriorment, hi ha l'opció de compartir-les.

    

   Partint de la tesi que tot aprenentatge – i naturalment també el de la Música – és millor i quan s’aborda en etapes primerenques, aquest reconegut i contrastat mètode de l’ensenyament del violí prepara l’infant en l’aprenentatge de l’instrument a partir dels 3 / 4 anys, ja que l’educació de l’oïda es realitza amb i gràcies al violí. Les classes comencen essent individuals però, un cop assolida la familiaritat amb l’instrument, comencem a establir espais per a compartir l’execució instrumental amb d’altres nens, tocant junts, creant-ne dinàmiques d’aprenentatge col·laboratiu, de cohesió i de participació. L’escriptura musical s’aborda també posteriorment.

 

   Seguint els preceptes del seu creador, considerem de importància cabdal en aquest mètode la implicació de les famílies en l’educació musical de l’infant, raó per la qual compromet activament els pares abans d’iniciar l’aprenentatge i durant tot el procés.

 

 

 METODOLOGIA

♦ Familiarització postural amb l’instrument, buscant la incorporació natural de l’instrument al propi cos.

♦ Imitació i repetició de senzills motius rítmics en les dues primeres cordes per a, posteriorment, abordar una selecció de peces fàcils adequades a les necessitats de l’infant.

♦ Treball de l’afinació i d’educació de l’oïda a través de jocs i d’instruments diversos.

 Execució musical amb instrument d’una selecció de peces escollides didàcticament (s’acompanyen amb piano i guitarra).

♦ Preparació per al lenguatge musical

OBJECTIUS

♦ Assolir la naturalitat de moviments, la sonoritat i l’expressivitat del so amb l’instrument.

♦ Vincular neurològicament la Música i l’afectivitat

♦ Fonamentar sòlidament l’educació de l’oïda a través de l’instrument.

♦ Gaudir de la pràctica activa de la música en un entorn comunicatiu, individual i col·lectivament.

♦ Estimular la musicalitat i la sensibilitat.

♦ Estimular el nen auditiva, afectiva  i intel·lectualment.

 

♦ Afavorir la integració social i la comunicació.

 


 INICIACIÓ AL PIANO (3-6 anys)

      

 

 

 

 

 

 *Inicialment es fan les classes individuals. Posteriorment, hi ha l’opció de compartir-les.

   Tot aprenentatge és millor quan s’aborda en etapes primerenques. Per això, l’acostament al piano és immediat, abans de la iniciació en el llenguatge musical. Sense coneixements previs de notació, el nen es familiaritza amb el teclat imitant motius i, acompanyat pel professor, tocant curtes melodies des del primer moment. Progressivament, s’anirà familiaritzant amb la notació d’una manera lúdica i iniciarà el seu primer repertori, integrat per peces senzilles adequades a les seves necessitats.

   L’educació de l’oïda es realitza amb i gràcies al piano (recolzada per la veu cantada). Les classes comencen essent individuals però, un cop assolida la familiaritat amb l’instrument, comencem a establir espais per a compartir l’execució instrumental amb d’altres nens, tocant junts, creant-ne dinàmiques d’aprenentatge col·laboratiu, de cohesió i de participació. Seguint els preceptes del seu creador, considerem de importància cabdal en aquest mètode la implicació de les famílies en l’educació musical de l’infant. Especialment durant la primera etapa.

METODOLOGIA

♦ Familiarització postural amb l’instrument, posició correcta de les mans i orientació en el teclat.

♦ Imitació i repetició de senzills motius melòdics senzills sobre posicions fixes per a, posteriorment, abordar una selecció de      peces fàcils adequades a les necessitats de l’infant.

♦ Treball de l’afinació i d’educació de l’oïda .

♦ Execució musical amb instrument d’una selecció de peces escollides didàcticament (s’acompanyen amb piano i guitarra).

 

♦ Preparació per al llenguatge musical

OBJECTIUS

♦ Assolir la naturalitat de moviments, la sonoritat i l’expressivitat del so amb l’instrument.

♦ Vincular neurològicament la Música i l’afectivitat

Fonamentar sòlidament l’educació de l’oïda a través de l’instrument.

♦ Gaudir de la pràctica activa de la música en un entorn comunicatiu, individual i col·lectivament.

♦ Estimular la musicalitat i la sensibilitat.

♦ Estimular el nen auditiva, afectiva  i intel·lectualment.

♦ Afavorir la integració social i la comunicació.

 

♦ Fomentar la psicomotricitat i la intel·ligència múltiple.

 


 

 

"LET'S PLAY" / "Enjoy the Music!"

(3-6 anys)TALLER DE MÚSICA EN ANGLÈS

 

flyer enjoy the music completo.pdf
Download

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 “Cuando más precoz sea el aprendizaje de una lengua, más eficaz será.” 

 J. A. Portellano, neuropsicòleg i professor titular de la Facultat de Psicologia

(Universidad Complutense de Madrid)

 

 

    Música i anglès en un sol taller. Rimes i cançons angleses infantils recorren els temes clàssics de l’etapa preescolar. El vocabulari i les expressions anglòfones referides als nombres, la família, la natura i les estacions, els colors, les narracions escenificades amb titelles… cobren ara una nova dimensió gràcies a la Música. Així mateix, la melodia fa que el vocabulari i les expressions lingüístiques quedin fixades d’una manera més efectiva i perdurable. L’imparteix una professora especialista de Música amb la col·laboració d’una professora nativa de llengua anglesa, per tal que la dicció sigui transmesa de la manera més precisa als nens i l’educació de l’oïda i la musicalitat sigui desenvolupada en la mateixa mesura.

METODOLOGIA

♦ Entonació de cançons infantils del repertori tradicional anglès, amb acompanyament de piano /guitarra (professora) i d’altres instruments de percussió Orff.

♦ Ús d’escenificacions, titelles i gestos per a la memorització de les melodies i de les lletres.

♦ Treball de l’afinació i d’educació de l’oïda .

♦ Treball sobre el vocabulari anglès emprat a les cançons amb l’ajut de recursos plàstics.

♦ Exposició a la llengua anglesa en les activitats musicals i didàctiques.

 

♦ Ús de contes en anglès vinculats amb els textos de les cançons.

 

OBJECTIUS

♦ Exposar el nen/nena a la parla anglesa a través de la cançons tradicionals d’aquest país.

 Establir una educació de l’oïda bàsica fonamentada en la pràctica musical.

♦ Conèixer vocabulari i expressions bàsiques de la llengua anglesa.

♦ Gaudir de la pràctica activa de la música en un entorn comunicatiu, individual i col·lectivament.

♦ Estimular la musicalitat i la sensibilitat.

♦ Estimular el nen auditiva, afectiva  i intel·lectualment.

 

♦ Afavorir la integració social i la comunicació.

 


 

 

"El bagul màgic"

TALLER DE CONTES MUSICALS I CREATIVITAT

(3-6 anys)

 

Música, plàstica i estimulació literària en un mateix taller

 

S’obre el bagul ...Música, contes i rondalles,  danses i colors per a crear un món màgic. 

 

 

 

 

 

 

     Els contes són ideals per construir l’imaginari del nen i per desenvolupar les seves capacitats lingüístiques. Però també són transmissors de valors ètics i estètics. A través de contes i poemes seleccionats pel seu alt valor educatiu els nens s’endisaran en un viatge poètic i musical que culminarà en una forma d’expressió autèntica: la creació d’un conte propi amb il·lustracions musicals.

  Concebut per a desenvolupar el talent creatiu dels més petits, aquest taller interactiu uneix de manera cinestèsica música, expressió plàstica i psicomotricitat com a vies d’expressió artística i de coneixement de les emocions. Una exploració a través del descobriment de l’art dels grans artistes i dels artistes més petits. Inclou activitats de danses tradicionals en grup.

 

METODOLOGIA

♦ Ús de tècniques plàstiques (dibuix, modelatge...) per a representar escenes o contes musicals.

Audició d’obres musicals narratives (contes, poemes cantats...)

♦ Activitats musicals diverses (cançons acompanyades pel piano o la guitarra, danses, psicomotricitat, ús d’instruments Orff).

♦ Escenificacions diverses de contes en anglès vinculats amb els textos de les cançons. Creació d’un conte musical propi.

♦ Activitats de familiarització amb algunes grans obres musicals i pictòriques.

 

♦ Interpretació de cançons i contes musicals escenificats.

OBJECTIUS

♦ Exposar el nen/nena a audicions musicals seleccionades en relació amb contextos poètics i narratius.

♦ Establir una educació de l’oïda bàsica fonamentada en l’audició, en la canço, en la dansa i el moviment.

♦ Gaudir de la pràctica activa de la música en un entorn comunicatiu, individual i col·lectivament.

♦ Estimular la musicalitat i la sensibilitat artística.

♦ Obrir vies a l’exploració creativa a través del cant, jocs ritmico-melòdics,  manualitats, poemes i narracions.

♦ Afavorir la integració social i la comunicació.

♦ Fomentar les capacitats relacionades amb l’hemisferi dret.

 


 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

“La música és un exercici ocult d'aritmètica en el qual l'esperit ignora que calcula” (Leibniz, 1712)

 

Fem que aprendre sigui el nostre estil de vida.