contacto@arkadion.es Tel. 931277037 / 637259297. C/ Camí de can Quintana, 2-3r-1a. 08350 Arenys de Mar (Barcelona)
ARKADION Serveis educatius i culturals

 

 

 TALLERS MUSICALS PER A NENS I NENES

(6-12 anys)

(Formació musical no oficial)

      L'Estudi de Música ARKADION Té com a finalitat fomentar una educació musical de qualitat en totes les edats, orientada a la creativitat i vinculada a marcs culturals més amplis. Per aquesta raó, a més de la formació pròpiament musical en la qual s’especialitza, ofereix paral·lelament als nens d'edats compreses entre 6 i12 anys diversos cursos i tallers que, o bé incideixen en un àrea musical, o bé connecten la mùsica amb altres àrees del saber, com ara la Literatura, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, les Llengües estrangeres o les arts plàstiques.

   Conscients que hi ha nens i pares que volen gaudir de la pràctica musical sense futures expectatives acadèmiques i/o professionals,oferim els tallers musicals per a nens i nenes de 6 a 12 anys. Estan concebuts com a iniciació o com a cultiu d’una pràctica sana i constructiva de l'art de la música.

 

- Taller de contes musicals

- Llenguatge musical i instrument (Violí, viola, violoncel, cant, guitarra, piano, flauta de bec, flauta travessera, acordió, clarinet)

- Taller de creació musical amb ordinador

- Taller de música tradicional 

- "Enjoy the music"* (música i anglès a través de cançons tradicionals angleses i jocs cantats)

*Amb col·laboració de professor natiu de llengua anglesa

- "Vive la musique" *(música i francès a través de cançons tradicionals franceses i jocs cantats.

*Amb col·laboració de professor natiu de llengua francesa